Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse hange

Palume esitada hinnapakkumine „Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab: Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimise ja ehitustööde hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist; ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutamist; Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus; Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute.. Loe edasi →

28 aug. 2017
0 Comment

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, mille tulemusel peab vähenema Läänemere reostus

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, kus uuritakse, kuidas vähendada hajaasustusalade reostuskoormust Läänemerre. aasta märtsis käivitunud VillageWaters projekti eesmärgiks on välja töötada kulutõhus ja keskkonnasõbralik reovee puhastamise lahendus. Seda on vaja, et vähendada hajaasustusega linnade ja asulate,mis pole kesksesse kanalisatsioonivõrku lülitatud,Läänemerre jõudvas reovees toitainete koormust. Selle kohustuse on Eestile.. Loe edasi →

04 mai 2017
0 Comment

Kanalisatsiooniteenuse hinna muutus alates 01.01.2017

Lugupeetud kliendid! Alates 1. jaanuarist 2017 muutub reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind. Joogivee hind ja joogivee abonenttasud ei muutu, kanalisatsiooniteenuse abonenttasud ning ülereostuse eest makstavate tasude suurus ei muutu. Alates 01.01.2017 on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind koos käibemaksuga 2,47 €/m3. Senikehtiv hind on 2,32 €/m3 ja hinnatõus on 6,5%. Hinnatõusu põhjuseks on.. Loe edasi →

01 dets. 2016
0 Comment

Kolga alevikus muutub soojusenergia hind alates 01.12.2016

Lugupeetud Kolga aleviku kaugkütte tarbijad! Kolga võrgupiirkonna klientidel muutub soojusenergia hind 01.12.2016 . Alates 01.10.2013 oli Kolga alevikus müüdavale soojusenergia müügihind ilma käibemaksuta 72,22 eurot/MWh ja koos käibemaksuga 86,66 eurot/MWh. Alates 01.12.2016 on Kolga alevikus soojusenergia müügihind ilma käibemaksuta 69,46 eurot/MWh ja müügihind koos käibemaksuga on 83,35 eurot/MWh. Hinna muutuse tingis katlamaja ehituse laenumaksete lõppemine.. Loe edasi →

02 nov. 2016
0 Comment

Projektijuhtimise teenuse hange

Palume esitada hinnapakkumine projekti „Kuusalu valla külades veepuhastustehnoloogiate täiustamine“ projektijuhtimise teenuse osutamiseks. Projektijuhtimise teenus sisaldab: Veepuhastustehnoloogiate ostu hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist; ehitustööde hankele omanikujärelevalve ostu hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist; Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le.. Loe edasi →

12 okt. 2016
0 Comment

Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostaja on valitud

Hanke Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamiseks on võitnud ÅF-Consulting AS. Leping on sõlmitud. Loe edasi →

01 juuli 2015
0 Comment

Kuusalu aleviku kaugkütte hind muutub alates 01.08.2015

Konkurentsiameti kinnitas Kuusalu võrgupiirkonnale uue soojusenergia hinna – 86,78 eurot/MWh. Uus hind hakkab kehtima 01.08.2015. Eelmine hind oli 87,89 eurot/MWh ja see kehtis alates 01.10.2013. Loe edasi →

01 juuli 2015
0 Comment

Uus hange – Soojusmajanduse arengukava koostamine

  Alajaotuses “Aktiivsed hanked” on 16.04.2015 välja kuulutaud lihthange: Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamine Loe edasi →

20 apr. 2015
0 Comment

Meil on valminud uus kodulehekülg!

Head kliendid ja koostööpartnerid! Avatud on OÜ Kuusalu Soojus uus kodulehekülg. Kodulehe koostajale andsime ülesandeks luua võimalikult kliendisõbralik suhtluskeskkond. Oluliselt lihtsamaks on tehtud näitude teatamise leht, avaramad on meie võimalused klientidele info jagamiseks. Oleme tänulikud kõikide märkuste ja soovituste eest, et uus koduleht veelgi kasulikumaks muuta. Kuusalu Soojus Loe edasi →

16 apr. 2015
0 Comment

Kuusalu aleviku uute ÜVK liitujate abonenttasud

Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti lõpetamise tähtaeg lükkub 1 kuu võrra edasi. Sellega seoses muutub enne 01.06.2014 sõlmitud lepingute abonenttasu arvestuse alguse kuupäev neil klientidel, kes teenuseid veel ei kasutata. Abonenttasude arvestuse alguse kuupäevaks on 01.07.2014. Liitumine ja mitmed liitumisega seotud OÜ Kuusalu Soojus poolt osutatavad teenused on samuti tasuta kuni 01.07.2014. Loe edasi →