Aktiivsed hanked

Kuusalu Soojus OÜ kuulutab välja uued hanked:

 

  • Kuusalu hakkekatla renoveerimise projektijuhtimise teenus.

Teenuse osutamise periood: 01.03.2021 – 30.11.2021

Projektijuhtimise teenuse hanke eesmärk on töid korraldava projektijuhi leidmine.

Töövõtu esimeseks ülesandeks on projekteerimise-ehituse riigihanke dokumentide koostamine ja töö lõpeb KIK-le lõpparuande koostamisega.

Ehitusperioodil ametlik suhtlus KIK-ga, sh. väljamakse dokumentide esitamine on projektijuhi ülesanne.

Projektijuhi tööde kirjeldus on toodud lisas Vt. PJ tingimused

PJ tingimused

Olemasoleva olukorra fotod on lisatud.

Hinnapakkumise esitamise tähtajaks on 22.02.2021.

Objektiga tutvumiseks ja lisainformatsiooni vajaduse korral palun pöörduda:

Kalle Küngas

5039100

kalle@kuusalusoojus.ee

 

  • Kuusalu hakkekatla renoveerimise omanikujärelevalve teenus

Teenuse osutamise periood: 01.04.2021 – 15.11.2021

Omanikujärelevalve teenuse hanke eesmärk on Kuusalu hakkekatla renoveerimise ajaks omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Omanikujärelevalve teenuse osutamise tööde kirjeldus on toodud lisas Vt. OJV tingimused

OJV tingimused

Olemasoleva olukorra fotod on lisatud.

Hinnapakkumise esitamise tähtajaks on 22.02.2021.

Objektiga tutvumiseks ja lisainformatsiooni vajaduse korral palun pöörduda:

Kalle Küngas

5039100

kalle@kuusalusoojus.ee

Olemasoleva olukorra fotod:

Kuusalu KM hakkeladu

Kuusalu KM vaade