Näitude teatamine

Palume veearvesti näidud teatada kuu alguses hiljemalt 5-ks kuupäevaks. Näitu on mugavalt võimalik teatada:

 1. e-posti teel: naidud@kuusalusoojus.ee E-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit
 2. telefoni teel: telefonil +372 607 2462. Näitu saab teatada tööpäeviti
 3. läbi meie kodulehe:

  Kliendi nimi *

  Tarbimiskoha aadress*

  Joogivesi*

  Näidu edastaja e-post*

  Lisainfo