Ettevõtte tutvustus

Meie klienditeeninduses on ajutiselt järgmised muudatused:

  • Kontor ja töökoda on külastuseks suletud
  • Ühendust saab telefoni ja e-posti teel, 607 2462; info@kuusalusoojus.ee
  • Väljaspool tööaega tekkivate probleemide korral palume helistada meie valvetelefonile
  • Töövälisel ajal on valvetelefoni number 525 9755
  • Meie peamiseks eesmärgiks on teenuste (joogivesi, kanalisatsioon, soojusvarustus) toimimise tagamine

OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuseid pakkuv äriühing. 1991.aastal loodi Kuusalu valla poolt munitsipaalettevõte Sander, mis omakorda kujundati 1998.aastal ümber osaühinguks Kuusalu Soojus. Ettevõtte omakapital on 7,4 milj. eurot, varade maht 8,79 milj. eurot ja 2021. aastal oli müügitulu 1 milj. eurot.

Ettevõttele kuuluvad katlamajad koos kaugküttevõrguga Kuusalu ja Kolga alevikes; kanalisatsioonirajatised Kolgas, Kiius, Kuusalus, Valklas, Vihasool, Uuris, Kolgakülas ja Suurpeal ning Kuusalu, Kolga, Valkla, Vihasoo, Uuri, Kolgaküla ja Suurpea reoveepuhastid. OÜ Kuusalu Soojus on vee-ettevõte Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes, Salmistu, Viinistu, Pärispea, Kaberla, Leesi, Valkla, Pudisoo, Kolgaküla, Vihasoo ja Suurpea külades. Ettevõttes töötab 11 inimest.

Teenused

Ettevõte pakutavateks teenusteks on soojusenergia ja joogivee tootmine ning jaotamine, reovee kanaliseerimine ja puhastamine. Lisaks selle teostatakse elanikele ja ettevõtetele oma valdkonnaga seotud teenustöid. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Kuusalu vald.