Ettevõtte tutvustus

Postituste rubriigis avaldasime teate, et oleme sõlminud lisaks Swedbank AS-le e-arvete vastuvõtmise lepingud järgmiste pankadega: SEB Pank, Coop Pank ja LHV Pank. Nendesse pankadesse e-arvete soovi korral palume võtta ühendust meie raamatupidamisega, info@kuusalusoojus.ee

Meie klienditeenindus:

  • Kontor ja töökoda on eelneva kokkuleppeta külastuseks suletud
  • Ühendust saab telefoni ja e-posti teel, 607 2462; info@kuusalusoojus.ee
  • Väljaspool tööaega tekkivate probleemide korral palume helistada meie valvetelefonile, numbril 525 9755
  • Meie peamiseks eesmärgiks on teenuste (joogivesi, kanalisatsioon, soojusvarustus) toimimise tagamine

OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuseid pakkuv äriühing. 1991.aastal loodi Kuusalu valla poolt munitsipaalettevõte Sander, mis omakorda kujundati 1998.aastal ümber osaühinguks Kuusalu Soojus. Ettevõtte omakapital on 7,1 milj. eurot, varade maht 8,0 milj. eurot ja 2023. aastal oli müügitulu 1 milj. eurot.

Ettevõttele kuuluvad katlamajad koos kaugküttevõrguga Kuusalu ja Kolga alevikes; kanalisatsioonirajatised Kolgas, Kiius, Kuusalus, Valklas, Vihasool, Uuris, Kolgakülas ja Suurpeal ning Kuusalu, Kolga, Valkla, Vihasoo, Uuri, Kolgaküla ja Suurpea reoveepuhastid. OÜ Kuusalu Soojus on vee-ettevõte Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes, Salmistu, Viinistu, Pärispea, Kaberla, Leesi, Valkla, Pudisoo, Kolgaküla, Vihasoo, Sõitme (Leegiranna) ja Suurpea külades. Ettevõttes töötab 11 inimest.

Teenused

Ettevõte pakutavateks teenusteks on soojusenergia ja joogivee tootmine ning jaotamine, reovee kanaliseerimine ja puhastamine. Lisaks selle teostatakse elanikele ja ettevõtetele oma valdkonnaga seotud teenustöid. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Kuusalu vald.