Kuusalu kaugküte

Lugupeetud kaugkütte tarbijad!

Soojusenergia piirhind Kuusalu võrgupiirkonnale alates 01.12.2022

Kuusalu võrgupiirkonna soojusenergia piirhind ilma käibemaksuta on 138,31 eurot/MWh, koos käibemaksuga on hind 165,972 eurot/MWh.
Konkurentsiameti otsus nr 7-3/2022-147

Soojusenergia uued piirhinnad Kuusalu võrgupiirkonnale alates 01.08.2015

12.06.2015 kooskõlastas Konkurentsiamet Kuusalu võrguppiirkonna soojuse piirhinna.

Kuusalu võrgupiirkonnale hind käibemaksuta 72,32 eurot/MWh, koos käibemaksuga 86,784 eurot/MWh. Hind on kinnitatud hinnavalemi alusel kuni 01.08.2017.

Soojusenergia piirhinnad Kolga võrgupiirkonnale alates 01.10.2013

Kolga võrgupiirkonnale hind käibemaksuta 72,22 eurot/MWh, koos käibemaksuga 86,664 eurot/MWh. Hind on kinnitatud hinnavalemi alusel kuni 05.08.2016.

 

Kuusalu katlamajas toodetud soojusenergia müügihind muutub alates 01.01.2013.

Kuusalu vallavalitsuse määrusega nr. 9, 04.09.2008 on Kuusalu alevikus müüdava soojusenergiale kehtestatud piirhind 1525 krooni/ MWh (koos käibemaksuga) e. 99,11 eurot/ MWh. Ilma käibemaksuta on kehtiv piirhind  82,6 eurot/ MWh.

Alates 01.01.2013 on Kuusalu alevikus soojusenergia müügihind ilma käibemaksuta 78,35 eurot/ MWh ja müügihind koos käibemaksuga on 94,02 eurot/ MWh.

Kuusalu Soojus OÜ   30.11.2012

 

Kuusalu alevikus toimub kaugküttetorustiku renoveerimine.

Kuusalu alevikus on kaugküttetorustiku renoveerimine lõpetatud ja peatöövõtjalt on töö vastu võetud 15.10.2011.

Kuusalu Soojus OÜ tänab tööde teosatjat AS Magma ja alltöövõtjat OÜ Kuusalu Veod!

Kuusalu Soojus OÜ     11.11.2011

 

Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku renoveerimise torutööd

Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku renoveerimise torutööd ja surveproovid on Laane tänava harul lõppenud.Tehniliselt on soojavarustus täielikult taastatud ja alltoodud nimekirjas olevad korrusmajad on küttesse tagasi lülitatud: Laane 9, Laane 11, Laane 13, Laane 15, Ahrensi 12, Ahrensi 14.

Soojusenergia tarbimiseks saavad nüüd korteriühistud ise majade sisendkraanid avada. 12. – 15. september toimuvad majade sisseviikude ja torustiku jätkumuhvide isoleerimistööd. Seejärel toimub pinnase tagasitäitmine ja heakorra taastamine.

Eeldatav tööde lõpp Laane tänava harul on 30. september 2011.

Kogu alevikus lõpetame tööd 15.10.2011.

Kuusalu Soojus OÜ   12.09.2011

 

Kuusalu Lasteaia “Jussike” kaugküttetorustik on valmis.

Kuusalu Lasteaia “Jussike” kaugküttetorustik on valmis. Paigaldustöödega seotud kaevamiste järgsed pinnase taastamistööd on lõpetatud.

Laane tänava magistraalharu läbis edukalt surveproovi ja esimesed korrusmajad said sooja vee tagasi kolmapäeval, 24.08.2011. Jätkame liitekohtade isoleerimisega.

Kuusalu Soojus OÜ 29.08.2011

Kuna teate soojusenergia katkestusest saatsime välja lühikese etteteatamisega, siis muutsime katkestuse algust. Katkestus algab neljapäeval, 04.08.2011 hommikul kell 9.30.

Kuusalu Soojus OÜ 03.08.2011

 

Seoses Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku renoveerimistöödega on soojusenergia katkestused alljärgnevalt:

  1. – 06. august – kogu Kuusalu alevik;
  2. – 31. august – kõik Laane tänava tarbijad ja Ahrensi 12, 14
  3. – 10. september – eelnimetatud majad lülitatakse uue torustiku toitele.
  4. august – 24. september (orienteeruvalt) – Kuusalu tee ja Ahrensi 2, 4, 8 ja 10 tarbijad va. Kuusalu tee 41A.

22.-30. september – Kuusalu tee ja Ahrensi 2, 4, 8 ja 10 tarbijad lülitatakse uue torustiku toitele.

Soodsate ilmastikuolude korral jõuame uue torustiku kasutuselevõtmiseni varem.  Soovitame korrusmajades katkestuse ajaks tarbevee tsirkulatsiooni pumbad ja kütte pumbad välja lülitada. Kui madala temperatuuri häired saadetakse SMS sõnumina, siis soovitame sõnumite saatmine ajutiselt peatada.

Kuusalu Soojus OÜ 02.08.2011

 

Esimene tarbija on ühendatud uue torustikuga

Kolmapäeval, 27.07.2011 lülitasime esimene tarbija uuele kaugküttetorustikule. Selleks oli Kuusalu lasteaed “Jussike”. Liitekohtade isolatsiooni paigaldamise järel sulgeme kaevatud kraavid ja taastame haljastuse.

Kaevetööd jätkuvad Laane tänava suunal. Esialgu töötame ka laupäeviti. Seoses magistraaltorustiku ühendustöödega on augusti esimese nädala teisel poolel kogu asulas soojusenergia katkestus, kogupikkusega 2…3 ööpäeva, vahemikus 6…9.august. Edaspidi üldiseid katkestusi ei tule ja sulgemised on vaid neil harudel, kus parajasti toimub torude vahetus.

Kuusalu Soojus OÜ 28.07.2011

 

Kuusalu Soojus OÜ tellimusel teostab Magma AS Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku vahetust

Kuusalu Soojus OÜ tellimusel teostab Magma AS Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku vahetust kaasaegsete eelisoleeritud torude vastu. Kaevetööde teostajaks valis peatöövõtja kohaliku ettevõtte – Kuusalu Veod OÜ. 11.-16. juulil teostasime eeltöid, tegime ajutisi ühendusi, mis võimaldavad Laane tänava tarbijatel lühemaid katkestusi sooja vee varustusel. Töödele kuluv aeg osutus planeeritust pikemaks ja Kuusalu tee 41A oli ilma eelneva hoiatuseta kaks ööpäeva ilma sooja veeta. Vabandame Kuusalu tee 41A ees!

19. juulil saabub suurem osa torustikust, mille ladustame alevikus tööde tsooni vahetus läheduses. Torusid kattev isolatsioon on väga vastupidavast materjalist ja ei ole kergesti kahjustatav. Lastevanematel palume laste ohutuse tagamiseks lapsi torudele mängima mitte lubada!

Esimesena valmib lasteaia suuna torustik. Teisena Laane tänav ja katlamajast väljuv magistraaltoru. Kolmandana Kuusalu tee ja Ahrensi tn. suund.

Plaanilistest sooja vee katkestustest anname teada kodulehe kaudu, üksikute majade katkestustest paneme teated trepikodadesse.

Kuusalu Soojus OÜ

18.07.2011

 

Omanikujärelvalve hanke võitis Perficio OÜ

OÜ Kuusalu Soojus poolt välja kuulutatud lihtmenetlusega hanke omanikujärelvalve teostamiseks tööle “ Kuusalu aleviku kaugkütte torustiku rekonstrueerimine“ võitis Perficio OÜ.

Kuusalu Soojus OÜ 12.07.2011

 

Omanikujärelvalve hanke väljakuulutamine

OÜ Kuusalu Soojus kuulutab välja lihtmenetlusega hanke omanikujärelvalve teostamiseks tööle “ Kuusalu aleviku kaugkütte torustiku rekonstrueerimine“

Kuusalus 02.05.2011

Pakkuja ülesandeks on omanikujärelvalve teostamine alates projekti hindamisest kuni objekti täieliku kasutusvalmiduseni. Töid teostatakse ajavahemikus 16.05.2011 kuni 31.10.2011.a.

Töid rahastatakse OÜ Kuusalu Soojus omavahenditest ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 09.05.2011. a kell 13.00

Pakkumus esitada e-maili teel aadressile info@kuusalusoojus.ee või toimetada kirjalikult Kuusalu Soojus OÜ, Kaltamaja, Kuusalu alevik hiljemalt 09.05.2011. a kell 13.00

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 päeva.

Kuusalu aleviku kaugkütte torustiku rekonstrueerimise eelprojekti väljastame soovijatele tasuta

Lisainfo:

Kuusalu Soojus OÜ       Kalle Küngas

Tel. 607 2462          info@kuusalusoojus.ee