23 aug. 2019

Uus hange. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus. Valkla küla puurkaev-pumpla nr 4643 rekonstrueerimine

0 Comment

Riigihangete registris avaldasime täna uue hanke.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus. Valkla küla puurkaev-pumpla nr 4643 rekonstrueerimine. Viitenumber: 212799 ja pakkumuste esitamine: 4.09.2019 kell 11:00.

Ostame Valkla küla puurkaev-pumpla ehitustööde omanikujärelevalve teenust vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord”.
Ostame Valkla küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projektijuhtimise teenust. Projektijuhi ülesandeks on hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine, maksedokumentide ülevaatamine ja maksetaotluste ettavalmistamine KIKAS keskkonnas, aruandluse koostamine ning üldine tellija esindamine projekti elluviimisel.

 

[Üles]