28 nov. 2019

Lugupeetud kliendid!

Alates 01.01.2020 on joogivee hind koos käibemaksuga 2,21 eurot/m³. Senikehtiv hind on 2,12 eurot/m³. Hinnatõus on 0,9 eurot/m³ ehk 4,25%. Joogivee abonenttasude suurus ei muutu.

Alates 01.01.2020 on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind koos käibemaksuga 2,93 eurot/m³. Senikehtiv hind on 2,76 eurot/m³. Hinnatõus on 0,17 eurot/m³ ehk 6,16%. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse abonenttasud ja ülereostuse eest makstavate tasude suurused ei muutu.

Hinnatõusu põhjuseks on Valkla küla joogiveepumpla renoveerimiseks, Uuri, Vihasoo kanalisatsioonitorustike renoveerimiseks, Uuri reoveepuhasti rajamiseks ning Kuusalu-Kiiu reoveepuhasti renoveerimiseks võetud laenude teeninduse kulude lisandumine. Keskmiselt on objektide rahastusel sihtasutuse KIK toetus 70% ja omaosaluse laen 30%. Suurpea küla kanalisatsioonitorustike renoveerimise ja reoveepuhasti rajamise omaosaluse kompenseerib Kuusalu vald.

OÜ Kuusalu Soojus esitas 13.11.2019 vastava taotluse ja Kuusalu vallavalitsus kooskõlastas hinnataotluse 21.11.2019.

 
Lugupidamisega
Kuusalu Soojus OÜ

[Üles]