Soojusmajanduse arengukava koostamine

Konkursi Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamiseks on võitnud ÅF-Consulting AS. Leping on sõlmitud.

 

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamiseks ja volitab OÜ Kuusalu Soojus väljastama pakkumuse koostamiseks vajalikku tehnilist informatsiooni.

NB! Oluline info: Pakkumuste esitamise tingimused muutuvad.

Alates 07.05.2015 on hange avaldatud riigihangete registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. mail 2015 kell 10.00. Kuusalu vald kuulutab hanke välja e-hankena. Sisulisi muudatusi ei ole tehtud.

Nõuded koostamiseks on esitatud failis “Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamine aastani 2025.docx”.

Pakkumus esitada Kuusalu vallavalitsusele, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 08.05.2015 kell 11:00. Töö teosatmise aeg on juuni – september 2015. Pakkumused esitada riigihangete registri e-hangete keskkonnas 18.mail 2015 kell 10.00.

Kuusalu vallavalitsusel on õigus lükata tagasi kõik pakkumused kui hanke tulemusel kvalifitseerub alla kolme pakkumuse.

IMG_5953

Kuusalu katlamaja

Kuusalu valla soojamajanduse arengukava koostamine kuni aastani 2025

Soojusmajanduse arengukava koostamise miinimumnõuded_kavand_VV-le

Kuusalu valla soojamajanduse arengukava 1_2004

Kuusalu valla soojamajanduse arengukava_2004

Kuusalu kaugküttepiirkond

Kolga kaugküttepiirkond