Kuusalu valla ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 – 2027 on kinnitatud

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 10.veebruaril 2016 Kuusalu valla ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027. Arengukava on koostatud Infragate Eesti AS.

 

Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2025 on kinnitatud

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 27. jaanuaril 2016 Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025. Arengukavad on koostatud ÅF-Consulting AS.

 

Veevarustus elektrikatkestuste ajal

Täna kell 13.27 tuli Elektrilevi teavitus, et prognoositav voolu taastamise aeg on 11.10 kell 00.00. Olukord elektrita piirkondades: Valkla – katkestuste ajal töötab statsionaarve generaator Viinistu – paigaldatud ajutine generaator. Vesi on olemas esmaspäeval kuni 22.00. Teisipäeval on elektrikatkestuse jätkumise korral vesi generaatoriga tagatud kell 16.00 kuni 22.00. Pärispea – statsionaarne generaator töötas pühapäeval, aga.. Loe edasi →

09 okt. 2023
0 Comment

Palume joogivett kasutada teisi arvestades

Vaatamata väga kuivale perioodile on töödeldud joogivee kasutamine kastmiseks olnud suhteliselt mõistlik. Mõnevõrra suurenev veevajadus on igal suvel ja sellega on pumplate veetöötluste valiku juures arvestatud. Viinistu külas oli esmaspäeva (12.06.2023) veekasutuse osas erand. Leidus veekasutaja, kes võttis 3 tunniga torustikust kogu mahutite puhta vee varu. Tulemuseks oli veekatkestus ja kuni teisipäeva hommikul kella 6.00.. Loe edasi →

13 juuni 2023
0 Comment

Lisandus purgimisteenuse osutaja

Alates juunikuust on Kuusalu vallas lisandunud uus purgimisteenuse osutaja. Josepino OÜ Margus Parve Tel.: 5858 7489 josepinoou@gmail.com   Jätkuvalt osutab purgimise teenust Fekto OÜ Tel.: 55671111 info@fekto.ee   Kahjuks on Vemus OÜ teenus täna tehnika puuduse tõttu pausil. Loe edasi →

13 juuni 2023
0 Comment

Tuletõrjehüdrantide kontroll Kuusalus ja Kolgas, 28.04.2022

Kohustuslik tuletõrjehüdrantide veekoguste kontroll Kuusalu ja Kolga alevikes tooimub neljapäeval, 28.04.2022. Kuusalus on kontrolli algus kell 9.00, kestvus hinnanguliselt 3 tundi ja Kolgas algab kontroll kell 13.00, kestvus 1 tund. Kontrolli käigus esineb veesurve kõikumisi ja seoses sellega on ka võimalik torustikku kogunenud setete liikumine.   Loodame mõistvale suhtumisele   Loe edasi →

28 apr. 2022
0 Comment

Näitude teatamine taastunud

Näite saab kodulehelt jälle tavapärasel moel saata. Loe edasi →

01 apr. 2022
0 Comment

Näitude teatamine häiritud 31.03.2022

Seoses meie kodulehe serveri tarkvara uuendamisega katkes näitude teatamise otselink. Näidud saab sisestada, aga tulemus meieni ei jõua ja ekraanile ilmub veateade: Näitude saatmine ebaõnnestus, palun proovige uuesti. Probleemi lahendamisega tegeletakse, aga töö taastumise aeg ei ole teada. Palume veearvesti näidud teatada: – e-posti teel: naidud@kuusalusoojus.ee E-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit –.. Loe edasi →

31 märts 2022
0 Comment

Viinistul kastmise tõttu täna umbes kell 10.30 vesi otsas

Kahjuks Viinistu eilse päeva veekatkestused teiste elanikega arvestamist oluliselt ei suurendanud. Tarbimine on täna hommikul alates 7.00 kolm korda suurem veetöötluse tootlikkusest ja sama trendi jätkudes on umbes kell 10.30 Viinistul jälle ööga kogutud vesi otsas. 1. Palun varuge joogivett! 2. Kui töödeldud vee mahutid saavad tühjaks, siis lülitame võrgupumbad välja ja enne õhtut sisse.. Loe edasi →

23 juuli 2021
0 Comment

Viinistul kastmise tõttu vesi otsas, täiendus

Täname! Peale 12.00 – 14.00 vee kogumiseks toimunud katkestust vähenes Viinistu küla tarbimine hommikuse tarbimisega võrreldes 10 korda! See annab lootust, et reedel ja nädalavahetusel jätkub vett ka joogiks. Kuusalu Soojus OÜ   Loe edasi →

22 juuli 2021
0 Comment

Viinistul kastmise tõttu vesi otsas

Viinistu külas on kolmapäevast alates tarbimine kordades joogivee vajadustest suurem. Saame aru, et vihma ei ole sadanud ja kõikjal on kuiv, aga joogivee seadmed on arvutatud vastavalt joogivee tarbijate arvule, mitte 6…10 korda suuremale kastmisvee kulule. Hetkel toimub veetöötluse läbinud vee kogumine ja esimesel võimalusel käivitame uuesti tarbijatele vett andvad pumbad. Kui külas kastmine ei.. Loe edasi →

22 juuli 2021
0 Comment

Kuusalu valla territooriumil alustas tegevust uus purgimisteenuse pakkuja

Fekto OÜ   Teenused: fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine, vee vedu, liiva- ja rasvapüüdurite tühjendus Autol oleva paagi maht on 12 m3 ja puhta vee paak 1,7 m3 Telefonid.5520414; 5588811 www.fekto.ee info@fekto.ee Loe edasi →

08 apr. 2021
0 Comment