13 juuni 2023

Palume joogivett kasutada teisi arvestades

0 Comment

Vaatamata väga kuivale perioodile on töödeldud joogivee kasutamine kastmiseks olnud suhteliselt mõistlik.

Mõnevõrra suurenev veevajadus on igal suvel ja sellega on pumplate veetöötluste valiku juures arvestatud.

Viinistu külas oli esmaspäeva (12.06.2023) veekasutuse osas erand. Leidus veekasutaja, kes võttis 3 tunniga torustikust kogu mahutite puhta vee varu.

Tulemuseks oli veekatkestus ja kuni teisipäeva hommikul kella 6.00 oli Viinistu küla ilma veeta. Tavaliselt tarbib Viinistu ööpäevas 15 m3 vett, esmaspäeval ajavahemikus 18.00 kuni 24.00 kulus kokku 17 m3 vett.

Kahjuks jätkus suur veekulu ka 6.00 – 8.00. Siis tarbimine lõpetati.

 

Joogiveepumplate veetöötlus on projekteeritud vastavalt piirkonna elanike arvule ja elanike joogivee vajadusele.

Kordades suurema tarbimise korral saab varem või hiljem puhastatud vesi lihtsalt otsa.

Probleemide vältimiseks palume erakorraliste veevajaduste (kümblustünni, basseini, tuletõrjevee mahuti jne. täitmine) korral piirkonna vee-ettevõtjaga tegevused kokku leppida. Siis on vee-ettevõtjal teada, kus tarbitakse ja saab veevaru ohtliku vähenemise korral tarbijale teada anda ning veevõttu edasi lükata.

Kuusalu vallas on kokku 35 ühisveevärki ja neist 14 on Kuusalu Soojus OÜ hallata.

Piirkondade joonised ja vee-ettevõtjate nimed on leitavad Kuusalu valla kodulehelt.

https://www.kuusalu.ee/uvk-arengukava

 

[Üles]