12 okt. 2016

Projektijuhtimise teenuse hange

0 Comment

Palume esitada hinnapakkumine projekti „Kuusalu valla külades veepuhastustehnoloogiate täiustamine“ projektijuhtimise teenuse osutamiseks.

Projektijuhtimise teenus sisaldab:

  • Veepuhastustehnoloogiate ostu hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist;
  • ehitustööde hankele omanikujärelevalve ostu hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist;
  • Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus;
  • Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus suhtlemisel, sh vajalike kuludokumentide koostamist, muudatuste menetlemist ja lõpparuande koostamist;
  • Tellija esindamist veepuhastustehnoloogiate tarnijatega peale lepingu sõlmimist ja tarnitud seadmete tehnilistele tingimustele vastavuse kontrollimist;
  • Sihtfinantseerimise lepingute sõlmimise tähtaeg on 14.12.2016;
  • Projekti elluviimise lõpptähtaeg on 31.10.2017

Projekti raames viiakse vastavusse Kuusalu valla 4 küla veetöötlusseadmed.

Viinistu küla puurkaevpumpla vajab tehnoloogia täiustamist ammooniumieralduse parandamiseks ning tarbijatele suvisel tippkoormusel vajaliku vooluhulga tagamiseks, seejuures on vajalik ka hoone laiendamine.

Salmistu küla puurkaevpumplas tuleb teostada tehnoloogia rekonstrueerimistööd pumpla jõudluse parandamiseks

Kuusalu küla Veekulli puurkaevpumplas  tuleb paigaldada seadmed ammooniumi eralduseks

Pärispea puurkaevpumpla vajab tehnoloogia olulist täiendamist ja pumpla torustike rekonstrueerimist ammooniumi-, kloriidide, raua- ja mangaanieralduse tõhustamiseks

Hinnapakkumise koostamisel tekkivate küsimuste korral ja lisaandmete soovi korral pöörduda meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee.

Palume esitada hinnapakkumine hiljemalt 21.10.2016 meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee

[Üles]