28 aug. 2017

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse hange

0 Comment

Palume esitada hinnapakkumine „Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab:

  • Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimise ja ehitustööde hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist;
  • ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutamist;
  • Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus;
  • Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus suhtlemisel, sh vajalike kuludokumentide koostamist, muudatuste menetlemist ja lõpparuande koostamist;
  • Tellija esindamist Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerijaga peale lepingu sõlmimist ja tarnitud materjalide tehnilistele tingimustele vastavuse kontrollimist;
  • Sihtfinantseerimise lepingute sõlmimise tähtaeg on 20.12.2017;
  • Projekti elluviimise lõpptähtaeg on 04.09.2018

Kiiu alevikus Tehnopargi ja Katusekivitehase piirkonnas on veetorustik rajatud 40 aastat tagasi ning on käesolevaks hetkeks amortiseerunud. Torustik on malmist ning esineb palju lekkeid ja purunemisi. II astme veemahutist võetud proov vastab joogiveekvaliteedi nõuetele, kuid probleeme esineb amortiseerunud torustikust pärineva raua ja mangaani osas tarbijate juures (esineb ülenormatiivset rauda ja mangaani). Analüüsidest selgub, et vana osa tarbijate juures ületab nii raua kui ka mangaani sisaldus piirkontsentratsioone.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Kiiu aleviku Tehnopargi ja Katusekivitehase piirkonna joogiveetorustik (ligikaudu 2100 meetrit) ning tagada elanikele joogivee kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. Lisaks vähendada toorvee pumpamise mahtusid ja seeläbi põhjaveevarusid säästa.

 

Hinnapakkumise koostamisel tekkivate küsimuste korral ja lisaandmete soovi korral pöörduda meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee.

Palume esitada hinnapakkumine hiljemalt 06.09.2017 meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee

[Üles]