04 mai 2017

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, mille tulemusel peab vähenema Läänemere reostus

0 Comment

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, kus uuritakse, kuidas vähendada hajaasustusalade reostuskoormust Läänemerre.

  1. aasta märtsis käivitunud VillageWaters projekti eesmärgiks on välja töötada kulutõhus ja keskkonnasõbralik reovee puhastamise lahendus. Seda on vaja, et vähendada hajaasustusega linnade ja asulate,mis pole kesksesse kanalisatsioonivõrku lülitatud,Läänemerre jõudvas reovees toitainete koormust. Selle kohustuse on Eestile pannud Euroopa Liit.

Kolmandik Läänemerre sattuvatest toitainetest pärineb hajaasustusalade üksikmajapidamistest ja väikestest küladest. Just seetõttu tuleb tõsta kinnistuomanike ja kohalike omavalitsuste informeeritust reostuskoormuse vähendamiseks sobivatest reovee puhastamise lahendustest.

VillageWaters projekti eesmärgiks on koguda andmeid erinevate tehnoloogiate efektiivsuse ning otstarbekuse kohta. Tulemusi analüüsitakse, et leida kõige paremad lahendused mereäärsete hajaasulate reovee puhastamiseks. Tulemused koondatakse interaktiivsesse veebipõhisesse andmebaasi, mis lihtsustab edaspidist majapidamistele ning küladele sobiva reoveepuhastussüsteemi valikut.

Eestil tuleb vähendada Läänemere reostuskoormust nii HELCOMI Läänemere tegevuskava kui ka Euroopa Liidu veepoliitika ning merestrateegia raamdirektiivide ja Eesti veemajanduse programmi eesmärkide saavutamiseks.

VillageWaters projektis on lisaks Eestile partnerid Soomest, Lätist, Leedust ja Poolast. Projekti koordineerib Luonnonvarakeskus (Luke) ning projekti Eesti partnerid on Tallinna Tehnikaülikool, Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ.

Lisainfo: www.villagewaters.eu

Kontaktid:
Niina Dulova, projekti koordinaator Eestis ning TTÜ materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, niina.dulova@ttu.ee

Janne Heredia Gonzalez, Kuusalu valla keskkonnaspetsailist, janne.heredia@kuusalu.ee

Kalle Küngas, Kuusalu Soojus OÜ, juhatuse esimees, kalle@kuusalusoojus.ee

[Üles]