03 juuni 2014

Kuusalu aleviku uute ÜVK liitujate abonenttasud

0 Comment

Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti lõpetamise tähtaeg lükkub 1 kuu võrra edasi.

Sellega seoses muutub enne 01.06.2014 sõlmitud lepingute abonenttasu arvestuse alguse kuupäev neil klientidel, kes teenuseid veel ei kasutata. Abonenttasude arvestuse alguse kuupäevaks on 01.07.2014.

Liitumine ja mitmed liitumisega seotud OÜ Kuusalu Soojus poolt osutatavad teenused on samuti tasuta kuni 01.07.2014.

[Üles]