01 dets. 2016

Kanalisatsiooniteenuse hinna muutus alates 01.01.2017

0 Comment

Lugupeetud kliendid!

Alates 1. jaanuarist 2017 muutub reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind.
Joogivee hind ja joogivee abonenttasud ei muutu, kanalisatsiooniteenuse abonenttasud ning ülereostuse eest makstavate tasude suurus ei muutu.
Alates 01.01.2017 on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind koos käibemaksuga 2,47 €/m3. Senikehtiv hind on 2,32 €/m3 ja hinnatõus on 6,5%.
Hinnatõusu põhjuseks on muda käitlemise nõuete karmistumisest tingitud kulude suurenemine.

OÜ Kuusalu Soojus esitas 03.11.2016 vastava taotluse ja Kuusalu vallavalitsus kooskõlastas hinnataotluse 01.12.2016.
Lugupidamisega
Kuusalu Soojus OÜ

[Üles]