Lugupeetud kliendid! Alates 01.01.2020 on joogivee hind koos käibemaksuga 2,21 eurot/m³. Senikehtiv hind on 2,12 eurot/m³. Hinnatõus on 0,9 eurot/m³ ehk 4,25%. Joogivee abonenttasude suurus ei muutu. Alates 01.01.2020 on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind koos käibemaksuga 2,93 eurot/m³. Senikehtiv hind on 2,76 eurot/m³. Hinnatõus on 0,17 eurot/m³ ehk 6,16%. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse.. Loe edasi →

28 nov. 2019
0 Comment

Uus hange. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus. Valkla küla puurkaev-pumpla nr 4643 rekonstrueerimine

Riigihangete registris avaldasime täna uue hanke. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus. Valkla küla puurkaev-pumpla nr 4643 rekonstrueerimine. Viitenumber: 212799 ja pakkumuste esitamine: 4.09.2019 kell 11:00. Ostame Valkla küla puurkaev-pumpla ehitustööde omanikujärelevalve teenust vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord”. Ostame Valkla küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projektijuhtimise teenust. Projektijuhi ülesandeks on hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse.. Loe edasi →

23 aug. 2019
0 Comment

Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd teostab AS Terrat

Kuusalu Soojus OÜ sõlmis lepingu “Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd” aktsiaseltsiga Terrat. Tööde lõpetamise tähtaeg on 31.05.2020 Loe edasi →

06 märts 2019
0 Comment

Kuusalu Soojus OÜ avaldas riigihanke: Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd

Kuusalu Soojus OÜ avaldas riigihanke: Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd Hanke hinnapakkumiste tähtaeg on 09.01.2019 kell 11.00 Hanke viitenumber: 203229 Hanke nimetus: Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd Loe edasi →

03 jaan. 2019
0 Comment

Hange: Projektijuhtimine, Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine

Kuusalu Soojus OÜ avaldab riigihanke: Projektijuhtimine, Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine Hanke hinnapakkumiste tähtaeg on 10.10.2018 kell 11.00 Hanke viitenumber: 201153 Hanke nimetus: Projektijuhtimine, Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine Loe edasi →

21 sept. 2018
0 Comment

Kiiu aleviku Tehnopargi piirkonna kanalisatsioonitorustike ja veetorustike renoveerimine

Kiiu aleviku Tehnopargi piirkonna kanalisatsioonitorustike ja veetorustike renoveerimiseks tegi parima hinnapakkumise AS Terrat. Loe edasi →

22 märts 2018
0 Comment

Kiiu aleviku Tehnopargi piirkonna kanalisatsioonitorustike ja veetorustike renoveerimise hange

Ootame hinnapakkumisi Kiiu aleviku Tehnopargi piirkonna kanalisatsioonitorustike ja veetorustike renoveerimiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 16.03.2018. Renoveerimise mahuks on ligikaudu 950 jm joogiveetorustikku ja ligikaudu 500 jm kanalisatsioonitorustikku. Täpsem info on alajaotuses aktiivsed hanked.  Loe edasi →

06 märts 2018
0 Comment

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse hange

Palume esitada hinnapakkumine „Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab: Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimise ja ehitustööde hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist; ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutamist; Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus; Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute.. Loe edasi →

28 aug. 2017
0 Comment

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, mille tulemusel peab vähenema Läänemere reostus

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, kus uuritakse, kuidas vähendada hajaasustusalade reostuskoormust Läänemerre. aasta märtsis käivitunud VillageWaters projekti eesmärgiks on välja töötada kulutõhus ja keskkonnasõbralik reovee puhastamise lahendus. Seda on vaja, et vähendada hajaasustusega linnade ja asulate,mis pole kesksesse kanalisatsioonivõrku lülitatud,Läänemerre jõudvas reovees toitainete koormust. Selle kohustuse on Eestile.. Loe edasi →

04 mai 2017
0 Comment

Kanalisatsiooniteenuse hinna muutus alates 01.01.2017

Lugupeetud kliendid! Alates 1. jaanuarist 2017 muutub reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind. Joogivee hind ja joogivee abonenttasud ei muutu, kanalisatsiooniteenuse abonenttasud ning ülereostuse eest makstavate tasude suurus ei muutu. Alates 01.01.2017 on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind koos käibemaksuga 2,47 €/m3. Senikehtiv hind on 2,32 €/m3 ja hinnatõus on 6,5%. Hinnatõusu põhjuseks on.. Loe edasi →

01 dets. 2016
0 Comment