Näitude teatamine

Palume veearvesti näidud teatada kuu alguses hiljemalt 5-ks kuupäevaks. Näitu on mugavalt võimalik teatada:

  1. e-posti teel: naidud@kuusalusoojus.ee E-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit
  2. telefoni teel: telefonil +372 607 2462. Näitu saab teatada tööpäeviti
  3. läbi meie kodulehe:

Kliendi nimi *

Tarbimiskoha aadress*

Joogivesi*

Näidu edastaja e-post*

Lisainfo