Ettevõtte tutvustus

Viinistul täna, reedel 23.07.2021, kastmise tõttu umbes kell 10.30 vesi otsas

Kahjuks Viinistu eilse päeva veekatkestused teiste elanikega arvestamist oluliselt ei suurendanud.
Tarbimine on täna hommikul alates 7.00 kolm korda suurem veetöötluse tootlikkusest ja sama trendi jätkudes on umbes kell 10.30 Viinistul ööga mahutitesse kogutud vesi otsas.
1. Palun varuge joogivett!
2. Kui töödeldud vee mahutid saavad tühjaks, siis lülitame võrgupumbad välja ja enne õhtut sisse lülita
3. Kui näete külas kedagi muru kastmas, siis paluge tal kastmine lõpetada

Meie klienditeeninduses on ajutiselt järgmised muudatused:

  • Kontor ja töökoda on külastuseks suletud
  • Ühendust saab telefoni ja e-posti teel, 607 2462; info@kuusalusoojus.ee
  • Väljaspool tööaega tekkivate probleemide korral palume helistada meie valvetelefonile
  • Valvetelefoni number on 525 9755
  • Meie peamiseks eesmärgiks on teenuste (joogivesi, kanalisatsioon, soojusvarustus) toimimise tagamine

OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuseid pakkuv äriühing. 1991.aastal loodi Kuusalu valla poolt munitsipaalettevõte Sander, mis omakorda kujundati 1998.aastal ümber osaühinguks Kuusalu Soojus. Ettevõtte omakapital on 5,98 milj. eurot, varade maht 7,1 miljonit eurot ja 2017. aastal oli müügitulu 907 tuh. eurot.

Ettevõttele kuuluvad katlamajad koos kaugküttevõrguga Kuusalu ja Kolga alevikes; kanalisatsioonirajatised Kolgas, Kiius, Kuusalus, Valklas, Vihasool, Uuris ja Kolgakülas ning Kuusalu, Kolga, Valkla, Vihasoo, Uuri ja Kolgaküla reoveepuhastid. OÜ Kuusalu Soojus on vee-ettevõte Salmistu, Viinistu, Pärispea, Kaberla, Leesi ja Pudisoo külades. Ettevõttes töötab 11 inimest.

Teenused

Ettevõte pakutavateks teenusteks on soojusenergia ja joogivee tootmine ning jaotamine, reovee kanaliseerimine ja puhastamine. Lisaks selle teostatakse elanikele ja ettevõtetele oma valdkonnaga seotud teenustöid. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Kuusalu vald.